Mindoro Photos

BE MY FAN ON FACEBOOK

Aksidente sa Mindoro (Joke)

MEDIA: ‘Lo, kayo daw po’ng saksi?

LOLO: Ay uwo! Ika’y pumarne dine sa silong. Kung ako pa naman ang dadais sa iyo para magsalaysay ay sulong!

MEDIA: ‘Sensya na po sa abala.

LOLO: Ako’y naka-ungkot laang dine at karakaraka’y ako’y nagitla sa busina. May mag-inang hasing-hasi pa ng paghihikap ay gab-eng gab-e na! Bakingga aring dyip ay saksakan ng tulen? Ay di ako’y palakat na sa mag-inang di naiingli! Aba’y maiipit na’y naka-umis pa! Kainaman! Hayown! Sa pag-iwas ng dyip ay sumalya sa tarangka, tiklap ang tapaludung lasa ko’y kawangki ng
nilamukos na kiche. Pagkakabugnot ng drayber! Ngalngal e!

MEDIA: Ano raw?

Share

Posted in Labels: | 1 comments

Mindoro Lines